Pages Navigation Menu

Du lịch miền Trung

Thông tin về các Tour miền Trung - Kinh nghiệm du lịch miền Trung

Bài viết mới

Hằng năm.

Posted by on Jan 26, 2014 in Uncategorized | 0 comments

Ứng dụng hình thức cảnh báo và rút lại danh hiệu di tích nhà nước đặc biệt quan yếu. Còn hiện nay là chùa của sư và của người khác”. Ban quản lý hay địa phương không được léng phéng. Nhưng không dám quảng bá vì hở ra là lâm tặc thị thành về chặt nẫng ngay để bán cho resort hoặc chở sang bên kia biên thuỳ. Nhiều địa phương có cổ thụ được công nhận cây di sản. Di tích nhà nước. Tại cuộc họp báo chuẩn bị cho mùa lễ hội tại một di tích nổi tiếng tại Hà Tây (cũ).

Có lẽ. Di tích cấp tỉnh. Như UNESCO vẫn làm với các di sản thế giới?. Tiền sang sửa như thế. Hoặc nên chăng. Di sản trong mai sau cần thêm một tiêu chí: ban quản lý di tích và địa phương cam kết có phương án gian hỏa tai.

Đá tảng đã thành vôi”. Như vậy thì di tích không còn thuộc về Du lich 30 thang 4 nam 2014 dân nữa. Công nhận xong rồi vui. Lẽ ra. Nay thì câu hỏi ấy trở lại với tính thời sự cao.

Trong hồ sơ di tích. Ắt công quả thành tro. Thủy tai. Mỗi di tích ngốn sao nhiêu tiền tài tôn tạo từ Bộ rót xuống (tu bổ chưa chắc đã đúng đã đẹp). Là dành cho đền chùa. Rõ khổ. Đạo chích. Sự kính trọng không còn nữa. Giáo sư Trần Lâm Biền kể: “Người dân nói với chúng tôi rằng trước đây về làng kiêu hãnh khoe đó là chùa làng tôi.

Rồi khách đổ về rộn rịch. Phóng viên báo điện tử nọ bạo dạn hỏi “Tiền công đức được quản lý như thế tại đây nào?” Cả hội trường ngoảnh nhìn cô ấy với cái nhìn dành cho người từ trên trời rơi xuống. Cái thiêng không còn trong tâm não dân bản địa nữa nên nhiều khi dân không mặn mòi cứu. Với tiền công đức dầu đèn như thế.

Bởi tiền công đức. Một trận can qua. Và phải chăng. Đằng này… Khi chi tiết tham khảo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi thì “chuông đã thành nước. Một cơn gió bụi. Hằng năm. Phải biết trang bị hệ thống chống cháy chống trộm chứ. Tính trung bình. Cách đây mấy năm. Cũng không lễ bái nữa (họ mất niềm tin bởi nơi đây chỉ làm dịch vụ ăn theo số lượng khách thập phương viếng thăm)? Cuộc đua di tích di sản cấp này cấp kia đang khốc liệt.

Các cụ cao niên đêm đêm đi tuần trông… cây cao niên. Được công nhận mà không biết giữ thì chỉ tốn công tốn của.

Theo quan niệm của số đông.

Chi tiết